Nyhedsarkiv

20 januar 2015

Tønder Fjernvarme leder efter vandtab

Tønder Fjernvarmeselskabs forbrugere bedes observere for støj i anlæg, varme pletter på grunden eller ved udsædvanlig gulvvarme i bygning. Ved ovenstående kontakt vagthavende på telefon nr. 40297101

12 januar 2015

Mellemaflæsning af fjernvarmemålere

Tønder Fjernvarmeselskab vil foretage mellemaflæsning af fjernvarmemålere til brug for analyse og driftsoptimering af fjernvarmeværkets centraler i uge 4, fra mandag den 19. januar og frem til fredag den 23. januar 2015.

12 januar 2015

Tønder Fjernvarmeselskab lukkede for varmeforsyningen fra Brødrene Hartmann A/S

Torsdag den 8. januar kl. 12.00 lukkede Tønder Fjernvarmeselskab for varmeaftaget fra Brødrene Hartmann A/S, fjernvarmeproduktionen på egne kedler er blevet væsentlig billigere.

11 december 2014

Energitilsynet fremsender kendelse

Tønder Fjernvarmeselskab modtog kopi af kendelse tirsdag den 9. december 2014

09 september 2014

Referat af generalforsamling 2014

Tønder Fjernvarmeselskab har afholdt generalforsamling tirsdag den 9. september 2014 på Hotel Tønderhus

08 september 2014

Renovering af hovedledninger Tønder Vest

Energi optimering og forsyningssikkerhed

04 september 2014

Artikel bragt i Jyske Vestkysten søndag den 31. august 2014

Tønder fjernvarmeselskab Geotermiprojekt står med to udfordringer, forsikring af prøveboring og spildevand fra prøveboring.

18 august 2014

Generalforsamling 2014

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

25 juli 2014

Kontoret har ferielukket i uge 30

Fra mandag den 21. juli til fredag den 25. juli begge dage inklusive. Ved driftsforstyrrelser kan vagten træffes på tlf. 40 29 71 01

01 juli 2014

Tilskud til istandsættelse, vedligeholdelse samt teknisk rådgivning

Hos Tønder Kommune er det nu muligt at ansøge om tilskud til istandsættelse, vedligeholdelse samt teknisk rådgivning af din bolig i Tønder Midtby.