eForsyning

Nu er det muligt at få adgang til dine forbrugsdata

På forsiden af vores hjemmeside er det nu muligt at få adgang til dine forbrugsdata.

Kontakt værket og få oplyst brugernavn og adgangskode, oplysninger med brugernavn og adgangskode vil blive fremsendt med næste aconto rate.

Efter første gang på login har man mulighed for at ændre adgangskode.