Drone flyvning over Tønder

På grund af vejrliget er Drone flyvning flyttet: Tønder Fjernvarmeselskab foretager lækagesøgning med Drone over Tønder by i uge 01 eller 02 - 2018 alt efter vejr og vindforhold, flyvningen vil foregå i tidsrummet fra kl. 23.00 og frem til kl. 06.00.

Tønder Fjernvarmeselskab foretager normalt termografi  af hovedledningsnet og stikledninger fra bil, denne gang har vi valgt termografi af ledningsnettet med Drone, dette giver os mulighed for at finde eventuelle utætheder i villa haver, den indre bydel samt utilgængelige områder.

Vi håber ad denne vej, at finde og kategorisere områder for den fremtidige planlægning af vedligeholdelse til at mindske varme- og vandtab.  

 Drone Systems

Foto:Drone Systems