Ekstraordinære generalforsamling 17-04-2018

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2018 på Hotel Tønderhus

Referat kan hentes her: Ekstraordinære generalforsamling 2018

Forslag til nye vedtægter, jfr dagsordenens pkt. 3 kan hentes her: Vedtægter 2018

 

Der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19.00, på Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Østergade 83.

 

Med følgende dagsorden: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens orientering om grundlaget for ændring af regnskabsår og konsekvenserne heraf, samt orientering om afstemningsresultat af samme forslag på generalforsamlingen den 17. april 2018. 
  3. Gennemgang af forslag til nye vedtægter og afstemning herom. 
  4. Eventuelt.