Afskrift bestyrelseprotokol generalforsamling september 2017

Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Afskrift af bestyrelsesprotokol kan hentes her

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Peter Nørkjær formand

Andreas J. Nissen næstformand

Ole S. Andersen bestyrelsesmedlem

Gert Christiansen bestyrelsesmedlem

Lars Rytter bestyrelsesmedlem

 

Suppleanter:

1. suppleant Verner Leonhardt

2. suppleant Palle Kudsk