Afskrift af bestyrelses protokol generalforsamling

Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 6. september 2016 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Afskrift af bestyrelsesprotokol kan hentes her

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Peter Nørkjær formand

Andreas J. Nissen næstformand

Ole S. Andersen bestyrelsesmedlem

Verner Leonhardt bestyrelsesmedlem

Gert Christiansen bestyrelsesmedlem