Årsaflæsning fjernvarmemålere i maj 2017

Tønder Fjernvarmeselskab læser fjernvarmemålerne af i perioden fra mandag den 1. maj og frem til mandag den 8. maj 2017

Årsaflæsning maj 2017

 

Forbrugere med målere tilsluttet fjernaflæsning, vil blive aflæst automatisk og modtager derfor ingen aflæsningskort.

Slutopgørelse og aconto rater

Slutopgørelse for regnskabsåret 2016/2017 og de nye aconto rater for 2017/2018, samt den nye Energikontrol fremsendes den 1. august 2017 sammen med rate 1, til vore forbrugere via Nets.

Man kan ligeledes følge forbruget via E-Forsyning, log ind med din egen kode, fremgår af udskrift på opkrævning eller kan oplyses ved henvendelse på kontoret.

N.B. forbrugere, som benytter Betalingsservice og har fravalgt papirudskrifter, kan som følge heraf også udskrive ovennævnte bilag fra egen netbank.