Fakta for Tønder Fjernvarmeselskab

Hovedledninger 45,8 km  

Stikledninger 50,0 km    

Central Østergade 20,0 MJ/s, brændsel Naturgas/olie

Central Grønnevej 15,0 MJ/s, brændsel Naturgas 

Central Energivej 12,0 MJ/s, brændsel Naturgas

Central Martin Hammerichsvej Vekslerstation

  Forside 1