Nøgletal for forbrug

Varmeværket

 

Regnskab pr.31.05.17

 

Budget 17/18

Antal forbrugere

  2778

  

2784

Tilsluttet areal (m2)

 623.200

 

623.000

Total energi køb (MWh)

77.982

 

88.900

Varmeværkets int. forb(MWh)

177

 

500

Afregnet varmemængde (MWh)

62.803

 

69.000

Skygge- graddage

2.700

 

 3.036

Forbrug af spædevand (m3)

12.864

 

8.000

Nyttevirkning i ledningsnet

80,53 %

 

77,6 % 

 

Forbrugeren

Kortlaegning Af Forbrug Efter Anvendelse I Toender 2016 2017